Calculator dobândă simplă: Calculează suma produsă de dobânda simplă anuală aplicată unei sume de bani inițiale, împrumutată sau depusă, în valoare de 1 lei, pe o perioadă a investiției de 419.298 zile (13.776 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 10%. Comision operațiune: 136%.

Dobânda simplă, calcule detaliate

Notații și variabile folosite:

Suma produsă de dobânda simplă, D


Suma inițială, S = 1


Rata anuală a dobânzii simple, R = 10%


De la data: 1 ian 900

Până la data: 1 ian 2048

Durata, T = 419.298 zile (13.776 Luni)


Rată comision operațiune, C% = 136%

Sumă comision operațiune, C


Număr de zile într-un an, N = 365

Calculează valoarea dobânzii simple, D

Formula de calcul a dobânzii simple:

D = (S × R × T) : N ⇒


D = (S × R × T) : N =


(1 × 10% × 419.298) : 365 =


(1 × 10 × 419.298) : (365 × 100) =


4.192.980 : 36.500 ≈114,876164383562 ≈


114,88

Calculează suma acumulată după adăugarea dobânzii simple la suma inițială, A

A = S + D =


1 + 114,876164383562 =


115,876164383562 ≈


115,88


Calculează suma rămasă după aplicarea comisionului per operațiune, SR

C = C% × A ⇒

SR = A - C =


A - C% × A =


(1 - C%) × A =


(1 - 136%) × 115,876164383562 =


- 36% × 115,876164383562 ≈- 41,715419178082 ≈


- 41,72

Calculează profitul investiției, Pr

Pr = SR - S =


- 41,715419178082 - 1 =


- 42,715419178082 ≈


- 42,72

Calculator dobândă simplă la o sumă împrumutată, depusă

Dobânda simplă = (Suma inițială × Rata dobânzii simple anuale × Durata în zile) : Numărul de zile din an

Ultimele dobânzi simple calculate

Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1 lei, pentru o perioadă de 419.298 zile (13.776 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 10% dacă se percepe un comision per operațiune de 136%. 18 mai, 22:39 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 826 lei, pentru o perioadă de 140.284 zile (4.609 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 0%. 18 mai, 22:38 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 10.000 lei, pentru o perioadă de 393 zile (13 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 392%. 18 mai, 22:38 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 285.000 lei, pentru o perioadă de 275 zile (9 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 1,5%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1.000 lei, pentru o perioadă de 365 zile (12 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 15%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 100 lei, pentru o perioadă de 105.159 zile (3.455 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de - 3% dacă se percepe un comision per operațiune de 602%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 752 lei, pentru o perioadă de 1.461 zile (48 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 2%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 20.000 lei, pentru o perioadă de 2.557 zile (84 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 8%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1.000.000.000.000 lei, pentru o perioadă de 2.900.372 zile (95.292 Luni fără 18 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 15% dacă se percepe un comision per operațiune de 52%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 0 lei, pentru o perioadă de 181.194 zile (5.953 Luni și 2 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 0% dacă se percepe un comision per operațiune de 604%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 990.000.000.000 lei, pentru o perioadă de 644.082 zile (21.161 Luni și 8 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 198%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 4.750 lei, pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii de 16,5%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 244 lei, pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii de 2.100%. 18 mai, 22:37 EET (UTC +2)
Toate dobânzile simple calculate de utilizatori pe site


Dobânda simplă. Dobânzi simple.

Dobânda

 • În circulația banilor se obișnuiește ca pentru o sumă depusă sub formă de împrumut să se plătească o sumă majorată. Această majorare, numită dobândă, depinde de 1) perioada cât suma a fost împrumutată 2) mărimea sumei inițiale și 3) procentajul sau rata dobânzii.
 • De exemplu, pentru unele depuneri la bancă se acordă o dobândă de 1,5% din suma depusă, pe an. Băncile folosesc la rândul lor sumele ce le-au fost temporar încredințate, în circuitul economic, sau acordă la rândul lor împrumuturi (de exemplu pentru investiții) pentru care percep dobândă.

Procentajul sau rata de dobândă simplă anuală

 • Rata sau procentajul de dobândă arată că pentru suma de 100 de lei, într-un an, se acordă p% lei ca dobândă: D = p% × 100 lei.
 • O depunere de S lei aduce într-un an o dobândă de: D = S × p% lei, iar în n ani, o depunere de S lei aduce o dobândă de: D = S × p% × n lei

Formula dobânzii simple anuale:

 • D = S × p% × n

 • D = dobânda simplă încasată sau plătită după n ani
 • S = suma depusă sau împrumutată inițial
 • p% = rata sau procentajul de dobândă simplă anuală
 • n = numărul de ani al depunerii sau împrumutului

Exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Ce dobândă simplă D aduce în n = 5 ani suma de S = 20.000 de lei dacă procentajul dobânzii simple anuale este de p% = 3,5%?
  Răspuns:
  D = S × p% × n = 20.000 × 3,5% × 5 = 20.000 × 3,5 : 100 × 5 = 1.000 × 3,5 = 3.500 lei
 • 2) Care este rata sau procentajul de dobândă simplă p%, dacă o sumă S = 12.000 de lei aduce în n = 6 ani o dobândă simplă D = 2.880 de lei?
  Răspuns:
  D = S × p% × n =>
  p% = D : (S × n) = 2.880 : (12.000 × 6) = 0,04 = 4%.

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de n ani:

 • Dobânda simplă, D = S × p% × n
 • Suma inițială, S = D : (p% × n)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = D : (S × n)
 • Numărul de ani, n = D : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de m luni:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × m) : 12
 • Suma depusă inițial, S = (12 × D) : (p% × m)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (12 × D) : (S × m)
 • Numărul de luni, m = (12 × D) : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de d zile:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × d) : 365
 • Suma inițială, S = (365 × D) : (p% × d)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (365 × D) : (S × d)
 • Numărul de zile, d = (365 × D) : (S × p%)

Mai multe exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă simplă de p% = 4%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4% × 5) : 12 = (400 × 4 : 100 × 5) : 12 = 16 × 5 : 12 = 20 : 3 = 6,67 lei
 • 2) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă de p% = 4,5%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4,5% × 5) : 12 = (400 × 4,5 : 100 × 5) : 12 = 18 × 5 : 12 = 15 : 2 = 7,5 lei.