Calculator dobândă simplă: Calculează suma produsă de dobânda simplă anuală aplicată unei sume de bani inițiale, împrumutată sau depusă, în valoare de 428 lei, pe o perioadă a investiției de 538.339 zile (17.687 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,03%.

Dobânda simplă, calcule detaliate

Notații și variabile folosite:

Suma produsă de dobânda simplă, D


Suma inițială, S = 428


Rata anuală a dobânzii simple, R = 0,03%


De la data: 11 mar 544

Până la data: 11 feb 2018

Durata, T = 538.339 zile (17.687 Luni)


Rată comision operațiune, C% = 0%

Sumă comision operațiune, C


Număr de zile într-un an, N = 365

Calculează valoarea dobânzii simple, D

Formula de calcul a dobânzii simple:

D = (S × R × T) : N ⇒


D = (S × R × T) : N =


(428 × 0,03% × 538.339) : 365 =


(428 × 0,03 × 538.339) : (365 × 100) =


6.912.272,76 : 36.500 ≈189,377335890411 ≈


189,38

Calculează suma acumulată după adăugarea dobânzii simple la suma inițială, A

A = S + D =


428 + 189,377335890411 =


617,377335890411 ≈


617,38


Calculator dobândă simplă la o sumă împrumutată, depusă

Dobânda simplă = (Suma inițială × Rata dobânzii simple anuale × Durata în zile) : Numărul de zile din an

Ultimele dobânzi simple calculate

Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 428 lei, pentru o perioadă de 538.339 zile (17.687 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 0,03%. 12 iun, 21:10 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 1 lei, pentru o perioadă de 575.650 zile (18.913 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 468%. 12 iun, 21:09 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 997 lei, pentru o perioadă de 396 zile (13 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 22%. 12 iun, 21:09 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 103 lei, pentru o perioadă de 13.483 zile (443 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 3%. 12 iun, 21:08 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 300 lei, pentru o perioadă de 546 zile (18 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 18%. 12 iun, 21:08 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 61 lei, pentru o perioadă de 508.204 zile (16.697 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 20%. 12 iun, 21:08 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 45.137 lei, pentru o perioadă de 582.713 zile (19.145 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 4% dacă se percepe un comision per operațiune de 1%. 12 iun, 21:08 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 0 lei, pentru o perioadă de 543.800 zile (17.867 Luni fără 15 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 0%. 12 iun, 21:07 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 153 lei, pentru o perioadă de 674.999 zile (22.177 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 3%. 12 iun, 21:06 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 6.955 lei, pentru o perioadă de 28 zile, cu o rată anuală a dobânzii de 19%. 12 iun, 21:05 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 108 lei, pentru o perioadă de 680.995 zile (22.374 Luni fără 1 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 0,3%. 12 iun, 21:04 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 2.870 lei, pentru o perioadă de 628.491 zile (20.649 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 2% dacă se percepe un comision per operațiune de 0,5%. 12 iun, 21:04 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 752 lei, pentru o perioadă de 1.461 zile (48 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 2%. 12 iun, 21:04 EET (UTC +2)
Toate dobânzile simple calculate de utilizatori pe site


Dobânda simplă. Dobânzi simple.

Dobânda

 • În circulația banilor se obișnuiește ca pentru o sumă depusă sub formă de împrumut să se plătească o sumă majorată. Această majorare, numită dobândă, depinde de 1) perioada cât suma a fost împrumutată 2) mărimea sumei inițiale și 3) procentajul sau rata dobânzii.
 • De exemplu, pentru unele depuneri la bancă se acordă o dobândă de 1,5% din suma depusă, pe an. Băncile folosesc la rândul lor sumele ce le-au fost temporar încredințate, în circuitul economic, sau acordă la rândul lor împrumuturi (de exemplu pentru investiții) pentru care percep dobândă.

Procentajul sau rata de dobândă simplă anuală

 • Rata sau procentajul de dobândă arată că pentru suma de 100 de lei, într-un an, se acordă p% lei ca dobândă: D = p% × 100 lei.
 • O depunere de S lei aduce într-un an o dobândă de: D = S × p% lei, iar în n ani, o depunere de S lei aduce o dobândă de: D = S × p% × n lei

Formula dobânzii simple anuale:

 • D = S × p% × n

 • D = dobânda simplă încasată sau plătită după n ani
 • S = suma depusă sau împrumutată inițial
 • p% = rata sau procentajul de dobândă simplă anuală
 • n = numărul de ani al depunerii sau împrumutului

Exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Ce dobândă simplă D aduce în n = 5 ani suma de S = 20.000 de lei dacă procentajul dobânzii simple anuale este de p% = 3,5%?
  Răspuns:
  D = S × p% × n = 20.000 × 3,5% × 5 = 20.000 × 3,5 : 100 × 5 = 1.000 × 3,5 = 3.500 lei
 • 2) Care este rata sau procentajul de dobândă simplă p%, dacă o sumă S = 12.000 de lei aduce în n = 6 ani o dobândă simplă D = 2.880 de lei?
  Răspuns:
  D = S × p% × n =>
  p% = D : (S × n) = 2.880 : (12.000 × 6) = 0,04 = 4%.

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de n ani:

 • Dobânda simplă, D = S × p% × n
 • Suma inițială, S = D : (p% × n)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = D : (S × n)
 • Numărul de ani, n = D : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de m luni:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × m) : 12
 • Suma depusă inițial, S = (12 × D) : (p% × m)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (12 × D) : (S × m)
 • Numărul de luni, m = (12 × D) : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de d zile:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × d) : 365
 • Suma inițială, S = (365 × D) : (p% × d)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (365 × D) : (S × d)
 • Numărul de zile, d = (365 × D) : (S × p%)

Mai multe exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă simplă de p% = 4%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4% × 5) : 12 = (400 × 4 : 100 × 5) : 12 = 16 × 5 : 12 = 20 : 3 = 6,67 lei
 • 2) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă de p% = 4,5%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4,5% × 5) : 12 = (400 × 4,5 : 100 × 5) : 12 = 18 × 5 : 12 = 15 : 2 = 7,5 lei.