Calculator dobândă simplă: Calculează suma produsă de dobânda simplă anuală aplicată unei sume de bani inițiale, împrumutată sau depusă, în valoare de 70.000 lei, pe o perioadă a investiției de 550.937 zile (18.101 Luni), cu o rată anuală a dobânzii simple de 1,5%. Comision operațiune: 0,3%.

Dobânda simplă, calcule detaliate

Notații și variabile folosite:

Suma produsă de dobânda simplă, D


Suma inițială, S = 70.000


Rata anuală a dobânzii simple, R = 1,5%


De la data: 27 dec 508

Până la data: 27 mai 2017

Durata, T = 550.937 zile (18.101 Luni)


Rată comision operațiune, C% = 0,3%

Sumă comision operațiune, C


Număr de zile într-un an, N = 365

Calculează valoarea dobânzii simple, D

Formula de calcul a dobânzii simple:

D = (S × R × T) : N ⇒


D = (S × R × T) : N =


(70.000 × 1,5% × 550.937) : 365 =


(70.000 × 1,5 × 550.937) : (365 × 100) =


57.848.385.000 : 36.500 ≈1.584.887,260273972603 ≈


1.584.887,26

Calculează suma acumulată după adăugarea dobânzii simple la suma inițială, A

A = S + D =


70.000 + 1.584.887,260273972603 =


1.654.887,260273972603 ≈


1.654.887,26


Calculează suma rămasă după aplicarea comisionului per operațiune, SR

C = C% × A ⇒

SR = A - C =


A - C% × A =


(1 - C%) × A =


(1 - 0,3%) × 1.654.887,260273972603 =


99,7% × 1.654.887,260273972603 ≈1.649.922,598493150685 ≈


1.649.922,6

Calculează profitul investiției, Pr

Pr = SR - S =


1.649.922,598493150685 - 70.000 =


1.579.922,598493150685 ≈


1.579.922,6

Calculator dobândă simplă la o sumă împrumutată, depusă

Dobânda simplă = (Suma inițială × Rata dobânzii simple anuale × Durata în zile) : Numărul de zile din an

Ultimele dobânzi simple calculate

Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 70.000 lei, pentru o perioadă de 550.937 zile (18.101 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 1,5% dacă se percepe un comision per operațiune de 0,3%. 24 apr, 07:13 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 0 lei, pentru o perioadă de 29 zile, cu o rată anuală a dobânzii de - 3% dacă se percepe un comision per operațiune de 832%. 24 apr, 07:11 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 5.814,17 lei, pentru o perioadă de 13 zile, cu o rată anuală a dobânzii de 2% dacă se percepe un comision per operațiune de 296%. 24 apr, 07:09 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 716 lei, pentru o perioadă de 434.114 zile (14.263 Luni fără 8 Zile), cu o rată anuală a dobânzii de 7,5%. 24 apr, 07:09 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 20.000 lei, pentru o perioadă de 122 zile (4 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 668%. 24 apr, 07:05 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 500.000 lei, pentru o perioadă de 90 zile (3 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 6,5%. 24 apr, 07:04 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 60.000 lei, pentru o perioadă de 91 zile (3 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 8%. 24 apr, 07:04 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 0 lei, pentru o perioadă de 433.512 zile (14.243 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 938%. 24 apr, 07:03 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 5.000 lei, pentru o perioadă de 1.492 zile (49 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 15%. 24 apr, 07:02 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 20.000 lei, pentru o perioadă de 731 zile (24 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 5%. 24 apr, 07:01 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 2.000 lei, pentru o perioadă de 396 zile (13 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 3%. 24 apr, 06:59 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 864 lei, pentru o perioadă de 30 zile, cu o rată anuală a dobânzii de 3%. 24 apr, 06:59 EET (UTC +2)
Calculează dobânda simplă produsă de o sumă inițială împrumutată sau depozitată, de 6.000 lei, pentru o perioadă de 395 zile (13 Luni), cu o rată anuală a dobânzii de 4%. 24 apr, 06:59 EET (UTC +2)
Toate dobânzile simple calculate de utilizatori pe site


Dobânda simplă. Dobânzi simple.

Dobânda

 • În circulația banilor se obișnuiește ca pentru o sumă depusă sub formă de împrumut să se plătească o sumă majorată. Această majorare, numită dobândă, depinde de 1) perioada cât suma a fost împrumutată 2) mărimea sumei inițiale și 3) procentajul sau rata dobânzii.
 • De exemplu, pentru unele depuneri la bancă se acordă o dobândă de 1,5% din suma depusă, pe an. Băncile folosesc la rândul lor sumele ce le-au fost temporar încredințate, în circuitul economic, sau acordă la rândul lor împrumuturi (de exemplu pentru investiții) pentru care percep dobândă.

Procentajul sau rata de dobândă simplă anuală

 • Rata sau procentajul de dobândă arată că pentru suma de 100 de lei, într-un an, se acordă p% lei ca dobândă: D = p% × 100 lei.
 • O depunere de S lei aduce într-un an o dobândă de: D = S × p% lei, iar în n ani, o depunere de S lei aduce o dobândă de: D = S × p% × n lei

Formula dobânzii simple anuale:

 • D = S × p% × n

 • D = dobânda simplă încasată sau plătită după n ani
 • S = suma depusă sau împrumutată inițial
 • p% = rata sau procentajul de dobândă simplă anuală
 • n = numărul de ani al depunerii sau împrumutului

Exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Ce dobândă simplă D aduce în n = 5 ani suma de S = 20.000 de lei dacă procentajul dobânzii simple anuale este de p% = 3,5%?
  Răspuns:
  D = S × p% × n = 20.000 × 3,5% × 5 = 20.000 × 3,5 : 100 × 5 = 1.000 × 3,5 = 3.500 lei
 • 2) Care este rata sau procentajul de dobândă simplă p%, dacă o sumă S = 12.000 de lei aduce în n = 6 ani o dobândă simplă D = 2.880 de lei?
  Răspuns:
  D = S × p% × n =>
  p% = D : (S × n) = 2.880 : (12.000 × 6) = 0,04 = 4%.

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de n ani:

 • Dobânda simplă, D = S × p% × n
 • Suma inițială, S = D : (p% × n)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = D : (S × n)
 • Numărul de ani, n = D : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de m luni:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × m) : 12
 • Suma depusă inițial, S = (12 × D) : (p% × m)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (12 × D) : (S × m)
 • Numărul de luni, m = (12 × D) : (S × p%)

Formula dobânzii simple anuale calculată pentru o perioadă de d zile:

 • Dobânda simplă, D = (S × p% × d) : 365
 • Suma inițială, S = (365 × D) : (p% × d)
 • Procentajul sau rata dobânzii simple, p% = (365 × D) : (S × d)
 • Numărul de zile, d = (365 × D) : (S × p%)

Mai multe exemple de aplicare a formulei dobânzii simple:

 • 1) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă simplă de p% = 4%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4% × 5) : 12 = (400 × 4 : 100 × 5) : 12 = 16 × 5 : 12 = 20 : 3 = 6,67 lei
 • 2) Să se calculeze dobânda simplă D produsă de o depunere de S = 400 de lei în m = 5 luni cu un procentaj de dobândă de p% = 4,5%.
  Răspuns:
  D = (S × p% × m) : 12 = (400 × 4,5% × 5) : 12 = (400 × 4,5 : 100 × 5) : 12 = 18 × 5 : 12 = 15 : 2 = 7,5 lei.